Uw advocatenkantoor te Brugge
Uw advocatenkantoor te Brugge
Hoe gaan wij te werk?
Algemeen

Ons kantoor beschikt over een hedendaagse kantoorinfrastructuur.  Ons kantoor is gelegen in de Brugse rand, makkelijk bereikbaar en biedt voldoende parkeerruimte.  Consultaties geschieden steeds op afspraak, zodat de wachttijd voor u tot een minimum teruggebracht wordt. Het kantoor beschikt over een  bibliotheek die up to date gehouden wordt.  Permanente investeringen in informatica-infrastructuur en software zorgen ervoor dat wij uw dossier administratief op een efficiënte wijze kunnen afhandelen.

Erelonen en kosten

De prestaties die de advocaten van ons kantoor voor u verrichten worden aangerekend tegen een basisuurloon tussen 130,00 euro en 150,00 per uur (excl. 21 % BTW) en dit afhankelijk van de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de complexiteit, de hoogdringendheid, de omvang van de zaak en de anciënniteit van de advocaat die de prestaties levert. Een procentueel berekend tarief kan ook afgesproken worden.

De behandeling van uw dossier, brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. 

 • eenmalige consultatie zonder opening dossier: € 80,00 (excl. 21 % BTW);
 • opening dossier:  € 50,00 (excl. 21 % BTW);
 • briefwisseling: € 10,00 (excl. 21 % BTW) per brief /mail
 • dactylografie procedurestukken: € 10,00 per bladzijde
 • kopies – scans – inkomende fax & mail: € 0,30 (excl. 21 % BTW) per bladzijde;
 • kilometervergoeding : € 0,50 (excl. 21 % BTW) per kilometer;
 • financiële verrichtingen: 1,50 € (excl. 21 % BTW) per verrichting;
 • gerechtskosten (afschriften, expedities, rolrechten):
  werkelijke kostprijs (vrij van BTW);
 • andere kosten: kostprijs (excl. 21 % BTW)

Bij de start van een dossier wordt een eerste provisie gevraagd. Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindafrekening van erelonen en kosten opgesteld met gedetailleerde vermelding van alle prestaties. U kunt ten allen tijde een overzicht bekomen van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Indien gewenst kunnen erelonen in ons kantoor vereffend worden met Bancontact/Mister Cash of met Payconiq