Dirk De fauw

Dirk De fauw (°07.12.1957) volgde zijn middelbare studies aan het Sint Leocollege te Brugge. Als pas afgestudeerd licentiaat in de rechten aan de KULeuven liep hij 1981 stage bij Meester Ducheyne om vervolgens jarenlang praktijkervaring op te doen in het kantoor van Meester Petitat. Dirk De fauw is stichtend vennoot van de associatie. De jarenlange praktijkervaring liet hem toe zich te bekwamen in diverse takken van het recht.
contacteer
Dirk De fauw

Chris Buelens

Chris Buelens (°29.03.1960)  volgde middelbare studies aan het St.-Lodewijkscollege te Brugge en behaalde op 30.06.1983 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Na een intermezzo in het ABL werd hij als stagiair aangenomen bij wijlen advocaat Etienne D'hont. Daarna werkte hij nog een paar jaar op het kantoor van Mr. Petitat.  Chris BUELENS is stichtend vennoot van de associatie. Hij is tevens plaatsvervangend Vrederechter te BRUGGE.
contacteer
Chris Buelens

Dieter De fauw

Dieter De fauw (° 09.10.1983) studeerde rechten aan de Universiteit Gent, alwaar hij in juni 2006 met onderscheiding het diploma behaalde van licentiaat in de rechten. Hij is advocaat sinds oktober 2006 en behandelt bij voorkeur dossiers inzake burgerlijk recht (huur, handelshuur, aannemingsrecht,…), strafrecht, handelsrecht en insolventie. In juni 2008 werd hij vennoot in het kantoor. Sinds 2009 werd hij opgenomen op de lijst van de curatoren bij de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge en sinds 2015 is hij ook curator aan de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oostende.
contacteer
Dieter De fauw

Tom Devriendt

Tom Devriendt (°20.05.1988) volgde zijn middelbare studies aan het Sint-Andreasinstituut te Oostende. Aan de Universiteit Gent behaalde hij in 2013 zijn diploma Master in de Rechten. Sinds oktober 2013 is Tom advocaat bij de balie te Brugge.
contacteer
Tom Devriendt

Astrid van Renterghem

Astrid van Renterghem (°03.09.1994) volgde haar middelbare studies aan het Lyceum Hemelsdaele te Brugge. In juli 2017 behaalde zij haar diploma Master in de Rechten aan de KU Leuven om vervolgens in oktober 2017 als advocaat aan de Brugse balie te starten. Haar stagemeester is Mr. Dieter De fauw
contacteer

Eva Minne

Eva Minne (°04.01.1993) volgde haar middelbare studies aan het Sint-Leocollege te Brugge. Aan de Universiteit Gent behaalde zij haar diploma Master in de Rechten in juli 2016. Zij vervulde de eerste twee jaren van haar stage bij de balie te Gent en sinds oktober 2018 is zij advocaat bij de balie te Brugge.


contacteer